Aanmeldprocedure

 
Voor schooljaar 2023-2024 is er een loting geweest. Wij kunnen geen kinderen meer plaatsen voor dit schooljaar.
 
Vooraanmelding

Met het vooraanmeldingsformulier maakt u uw interesse in onze school kenbaar. Vooraanmelden kan vanaf de geboorte. Belangrijk om te weten is dat een vooraanmelding geen recht geeft op een plek op school of een hogere kans op toelating.

Gezien de wet- en regelgeving kunnen en doen wij vanaf heden helaas geen uitspraken ten aanzien van de inhoud van aanmeldingen of een wachtlijst. 

 

 

 

 

In het schooljaar voordat uw kind 4 jaar wordt is er in oktober een loting voor de kinderen die tussen juli en december 4 jaar worden en in januari een loting voor kinderen die tussen januari en juli 4 jaar worden.

(Voorbeeld1: Daan is geboren in november 2020. In oktober 2023 hoort u of Daan geplaatst is.

voorbeeld2: Lucas is geboren in mei 2021. In januari 2024 hoort u of Lucas geplaatst is.)

 
Plaatsing

Wij hebben plek voor 26 à 27 vierjarigen per half jaar.


Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

 • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang
   
 • Door de hoeveelheid aanmeldingen, kunnen wij tot op heden helaas niet alle vierjarigen plaatsen. De beschikbare plaatsen worden in september/oktober, voorafgaand aan het schooljaar van plaatsing, toegewezen. Als er te weinig plaatsen beschikbaar zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. 75 % van de kinderen uit het primaire verzorgingsgebied hebben voorrang op kinderen uit andere wijken. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol.
  Primair verzorgingsgebied:

  * Huizerweg (stuk vanaf kruising met Brinklaan t/m kruising Frederik van Eedenweg)
  * Frederik van Eedenweg - Constantijn Huygenslaan - Vondellaan tot aan Brediusweg
  * Brediusweg (vanaf kruising met Vondellaan t/m kruising Brinklaan)
  * Brinklaan (vanaf kruising met Brediusweg t/m kruising Kerkstraat - Huizerweg
                             

 • Het bestuur van de school behoudt zich het recht met hoge uitzondering voor in uitzonderlijke situaties in het belang van het kind, een kind buiten de inschrijvingen om te plaatsen.
Toelating

Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij of zij toegelaten op de Vondelschool. Bij de toelating is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

 

Vragen en contact

Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze leerlingadministratie, bij voorkeur via aanmelding@vondelschoolbussum.nl