Missie-Visie

Op de Vondelschool willen wij de kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. We willen dat ze zich met een open blik ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen. De kunstzinnige vakken vinden wij even belangrijk als rekenen en taal. Bewegen en creatieve vorming komt bij ons daarom meer aan bod. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de;

emotionele ontwikkeling,
de ontwikkeling van de creativiteit,
de ontwikkeling van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden.

 

Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij helpen ze daarbij!