Schoolgids

Onze schoolgids geeft algemene informatie over onze school voor ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Vondelschool en voor ouder(s)/verzorger(s) die nog een goede basisschool zoeken. In de schoolgids kunt u lezen waar de Vondelschool voor staat, wat de ouder(s)/verzorger(s) van de school kunnen verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen.

Naast inhoudelijke informatie over de school en het onderwijs bevat de schoolgids ook praktische gegevens, zoals de aanmeldingsprocedure, het vakantierooster, schooltijden en een overzicht van bijzondere activiteiten.

De ouders/verzorgers van de leerlingen ontvangen jaarlijks een papieren schoolkalender, waarin de activiteiten van het schooljaar en adressenlijsten van leerlingen en andere geledingen binnen de school te vinden zijn. De ouders/verzorgers worden gedurende het schooljaar door middel van het Vondelnieuws op de hoogte gehouden van activiteiten en eventuele wijzigingen betreffende de schoolkalender.

Ons doel met deze schoolgids is om u een goed zicht op het onderwijs van de Vondelschool te geven. Een vollediger beeld krijgt u als u in onze school rondloopt en leerlingen en leerkrachten bezig ziet. U bent van harte welkom bij een van onze rondleidingen. Zie hiervoor onze agenda. U kunt zich hiervoor aanmelden via aanmelding@vondelschoolbussum.nl.