Bovenbouw

In groep 5 en 6 gaan wordt zelfstandig werken steeds belangrijker, kinderen leren het werk plannen, ze krijgen dag- en weektaken en er moet huiswerk worden gmaakt. De kinderen leren ICT vaardigheden op een Chromebook, zoals het maken van een Google-presentatie en het opstellen van een verslag. Deze vaardigheden worden ingezet tijdens het thematisch werken waarbij de kinderen individueel of in groepjes toe werken naar een eindpresentatie over een bepaald onderwerp. De leerlingen krijgen uiteraard hulp met het plannen van het werk richting de eindpresentatie en krijgen feedback over het samenwerken. Gaandeweg de schooljaren worden kinderen zich meer bewust waarom ze leren, ze praten mee over hun eigen ontwikkeling tijdens de start- en voortgangsgesprekken. Vanaf groep 3 heeft uw kind een actieve rol in het vertellen over zijn of haar ontwikkelingen en aandachtspunten. Hier hebben wij voor gekozen om uw kind verantwoordelijkheid te geven voor zijn of haar eigen leerproces. 

In groep 7 en 8 worden de kinderen voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 krijgen de kinderen hun voorlopige schooladvies. Bij het voorlopig schooladvies wordt gelet op werkhouding, resultaten behaald tijdens de methodetoetsen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (CITO-toesen). In groep 8 krijgen de kinderen hun definitieve schooladvies waarna ze zich kunnen inschrijven op een middelbare school passend bij het schooladvies. We bezoeken jaarlijks een aantal scholen in de regio met groep 8, zodat de kinderen een idee krijgen hoe het er aan toe gaat op verschillende scholen.

In groep 8 maken de kinderen ook een eindtoets Deze toets stelt vast welk niveau de leerlingen voor taal en rekenen beheersen aan het eind van de basisschool. Wij hebben gekozen voor de IEP- Eindtoets. 

In groep 7 en 8 zijn er een aantal thema's die jaarlijks terug komen.

  • Verkeersexamen theorie en praktijk in groep 7 
  • Mediamasters in groep 7 
  • WOII thema in groep 8
  • Thema drugspreventie groep 8
  • Texelkamp in groep 8
  • Eindmusical in groep 8