Identiteit

Op de Vondelschool doen we er alles aan om alle kinderen zich welkom, gezien, gehoord en veilig te laten voelen. Dit doen we vanuit onze identiteit vaardig, hartelijk en betrokken. 

Nieuwsgierigheid is de waarde waartoe we groeien. Het is een teamproces waarin we de nieuwsgierigheid bij onszelf prikkelen om uit te dagen. Daarnaast het verwonderen van de kinderen hun mogelijkheden te laten ontdekken om ze optimaal te laten benutten. 

Betrokken en vaardige leerkrachten begeleiden hen daarbij met onderwijsactiviteiten die ruimte bieden aan de persoonlijke sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, onderzoek en cognitieve vaardigheden.