waar staan wij voor

Bij ons staat de leerkracht centraal. Die uitspraak lijkt controversieel, maar is eigenlijk heel logisch. Want alles wat ministerie, bestuur, directie en ouders zouden willen dat geschiedt, lukt zonder leerkracht niet. 

Leerkracht zijn is niet een managementrol die draait om het begeleiden van allerlei processen. Het is een vak. En een verdraaid moeilijk vak. Als wij de bedrijfskundige lijn van strategieën, jaarplannen en processen uittekenen en de lijnen verbinden, dan staat de leerkracht in het centrum waar alles samenkomt. Daar heeft de leerkracht te maken met de meeste 'stakeholders' die met verschillende wensen, ideeën en soms eisen op de stoep staan. Bovendien is de leerkracht de enige die het kind centraal kan zetten. 

‘Ik zeg weleens dat als ik 100 miljoen zou winnen, ik nog iedere dag naar de Vondelschool zal gaan. Het is mijn passie om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Tel daarbij op de sfeer op onze school en het feit dat we met vakleerkrachten werken, en je begrijpt waarom ik hier al zo lang zit,’ Yvette Rolsma-Duijs, al 25 jaar leerkracht op de Vondelschool. Lees hier haar verhaal.

De leerkracht redt het niet alleen. Het onderwijsondersteunend personeel creëert een flexibele basis waar de organisatie op kan bouwen en rusten. Veel zaken om het primaire proces heen worden op de achtergrond ondervangen en opgelost. En ook taken die direct te maken hebben met het onderwijsleerproces worden door hen overgenomen om leerkrachten te ontlasten en ademruimte te geven.

Op de Vondelschool is er ruime aandacht voor creatieve vakken in combinatie met thematisch onderwijs. We hebben vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziek, drama en beeldende vorming. Ook  is er een collega die lessen verzorgt om de digitale geletterdheid te vergroten.

Kortom, we werken met een sterk, flexibel en betrokken team van zowel startende als ervaren leerkrachten. Met z’n allen zetten wij ons dagelijks in om kinderen een goede basis te geven. Samen maken we van de school een omgeving waar kinderen zich welkom voelen en kunnen ontwikkelen en waar leerkrachten kunnen groeien. 

Ben jij of ken jij onze nieuwe collega? Bekijk hier alle vacatures, mogelijkheden en solliciteer! Of neem contact op met Lenneke Welschen, directeur van de Vondelschool, voor een kop koffie (via directie@vondelschoolbussum.nl of 035 691 2698).