Vondelweken

Wij geloven erin dat een kind 

“pas optimaal kan leren als het veilig is ...”

Daarom vinden wij het heel belangrijk om aan het begin van ieder schooljaar veel aandacht te besteden aan groepsvorming. Dit doen wij middels de Vondelweken. Deze periode duurt tot aan de herfstvakantie en in deze Vondelweken zetten wij verschillende activiteiten in om groepsvorming te stimuleren. Zo bedenken kinderen samen met de leerkrachten klassenregels die voor hen nodig zijn om een fijn schooljaar te hebben. Door kinderen inbreng te laten hebben in de regels en er dus eigenaar van te laten zijn merken wij bij onze leerlingen een grote verantwoordelijkheid om zich ook aan de regels te houden.

Ook de gymlessen staan in het teken van groepsvorming. Alle kinderen krijgen Rots en watertrainingen waarin ze op speelse wijze in de gymzaal leren samen te werken en elkaar te respecteren maar ook voor zichzelf opkomen en omgaan met plagen en pesten komt aan bod. Rots en Water is een erkende en succesvolle methode die niet alleen groepsvorming stimuleert maar ook zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van kinderen vergroot.

Op de Vondelschool willen we pesten graag voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag onder leerlingen dan gaat de Vondelschool hier onmiddellijk mee aan de slag. We hanteren hierbij de ‘vijfsporenaanpak’. Deze aanpak richt zich op vijf groepen betrokkenen: de leerkracht, de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep en de ouders. Om pesten effectief te bestrijden, is het noodzakelijk om deze vijf groepen in de aanpak te betrekken. Leerkrachten, MR en bestuur onderschrijven gezamenlijk het gedragsprotocol.

Tot slot bieden wij begin van het schooljaar in alle groepen “lessen in geluk” aan. Hiervoor gebruiken wij de methode van de gelukskoffer. In 7 thema’s onderzoeken kinderen waar zij gelukkig van worden en wat zij nodig hebben om zich prettig te voelen op school.