onderbouw

Kleuteronderwijs  

 

Het kleuteronderwijs geven wij vorm vanuit herkenbare thema's. Gedurende de dag staan spel in de themahoeken en creatieve ontwikkeling centraal. Voorop staat dat het vrije spel, met veel mogelijkheden tot rollenspel, gewaarborgd blijft naast de cognitieve uitdaging die we onze kinderen bieden. Dit doen we middels het circuit, ontworpen door onze jonge-kind-specialist samen met onze zeer ervaren collega's. Jonge kinderen leren door gebruik te maken van hun zintuigen en hun lijf, door te bewegen en te beleven.

Het circuit kent daarom verschillende spelvormen:

 • aan een tafel;
 • op de grond;
 • beweging in het lokaal (bv zoeken naar bepaalde voorwerpen);
 • spellen vanuit het lijf (bv twister of stappen maken met erbij en eraf in de gang);
 • staand bij het digibord of bij de zandtafel;
 • met water: drijven en zinken...etc

De leerkracht zorgt hiervoor door rond het dan actuele thema activiteiten mogelijk te maken: 

 • met een leuke, speelse en betekenisvolle aanpak;
 • waarmee de afgesproken doelen kunnen worden bereikt: een groot aantal van de afgesproken rekenen-, taal- en motoriekdoelen;
 • waar de kinderen intensief mee bezig kunnen zijn;
 • waardoor hun betrokkenheid wordt verhoogd.

Wij geloven dat jonge kinderen een betekenisvolle context nodig hebben om tot lees- en rekenactiviteiten te komen. De ontwikkeling van het jonge kind is gebaat bij een stapsgewijze, gestructureerde onderwijsaanpak. Structuur: duidelijke instructie - uitvoeren op spelniveau - verwerking in een werkboekje voor groep 2 ter aansluiting op groep 3.

Digitale vaardigheden

Kinderen van groep 1-2 kunnen:

 •  spelenderwijs leren programmeren, door spellen te gebruiken als de Bee-Bot of Let’s go Code waarbij ze stappen vooruit leren denken op een kleutergerichte wijze. Hierbij maken we gebruik van een methode voor het verwerken en verdiepen van het leren lezen en rekenen.