Leerlingenzorg

Leerlingzorg bestaat uit het volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen, maar ook uit zorg voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit geldt voor leerlingen die de stof nog onvoldoende beheersen, maar ook voor leerlingen die boven het gemiddelde niveau presteren. Deze extra aandacht wordt in eerste instantie door de leerkracht in de klas gegeven, in overleg met de interne begeleider (IB-er)

 

Zorg voor meer begaafde leerlingen

Leerlingen die op één of meer gebieden boven het gemiddeld niveau presteren hebben extra uitdaging nodig. Grofweg bestaan er drie middelen om deze leerlingen aan te bieden:

  • Compacten;de reguliere lesstof waarbij de stof beperkt wordt tot de essentie. De tijd die hierdoor vrij komt, kan anders ingevuld kan worden, met leerstof die meer een beroep doet op de intellectuele capaciteiten van deze leerlingen.
  • Verrijken/verdiepen/verbreden;aanbieden van zelfstandig werk en/of deelnemen aan ‘Vooruit’ waarbij leerlingen een opdracht kiezen (onder begeleiding van een aantal ouders) en in de klas verwerken.
  • Versnellen;‘een klas overslaan’. Dit is een middel waar de Vondelschool zich toe wendt als andere mogelijkheden niet (meer) toereikend zijn.

Jaargroepen

In de kleutergroepen (groepen 1 en 2) werken we met groepen kinderen van verschillende leeftijden, zodat de kinderen elkaar spelenderwijs in sociaal, emotioneel en intellectueel opzicht positief kunnen beïnvloeden. Vanaf groep 3 werken de kinderen in groepen met kinderen van dezelfde jaargroep/leeftijd.

Werkwijze

We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele capaciteiten van de kinderen. Binnen het samenwerkingsverband Unita waar de Vondelschool deel van uitmaakt, hebben we ervoor gekozen om te werken met de 1-zorgroute en handelingsgericht werken. Centraal in de 1-zorgroute staat dat passend onderwijs geboden wordt zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. De 1-zorgroute vergroot de competentie van leerkrachten en intern begeleiders om handelingsgericht, oftewel vanuit de individuele onderwijsbehoefte te werken.