Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond. Je voelt je daardoor niet alleen stukken fitter en gezonder, maar je verkleint ook de kans op allerlei (welvaarts)ziekten. Om die reden hebben we voor de kinderen twee uur in de week bewegingsonderwijs en daarnaast zijn er tijdens de pauze en onder lestijd veel mogelijkheden om te sporten. De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Drama

De groepen 5 t/m 7 geven jaarlijks een voorstelling voor ouders en andere groepen. Deze voorstelling wordt geoefend onder leiding van een dramadocent. De kinderen krijgen de kans om mee te denken en ideeën van kinderen worden verwerkt in de voorstelling. De voorstelling wordt opgevoerd in onze speelzaal.

In groep 8 begeleidt de dramadocent de eindmusical in samenwerking met de leerkrachten van groep 8 en de muziekdocent. De ervaringen opgedaan in voorgaande jaren worden gebruikt om er een spetterende eindmusical van te maken.

Beeldende vorming

Beeldende vorming is, samen met andere kunstvakken, een van de vakken op school waarbij je geen kant-en-klaar antwoordmodel kunt hanteren. Leerlingen geven bij beeldende vorming juist niet allemaal hetzelfde 'antwoord' op een vraag.

Tijdens wekelijkse lessen beeldende vorming komen de kinderen in aanraking met verschillende materialen en technieken. Ze krijgen hier de ruimte en tijd om deze te onderzoeken.
Ooit zei Picasso; 'Alle kinderen zijn kunstenaars. Het probleem is hoe je een kunstenaar kunt blijven als hij eenmaal groot is'. Deze uitdaging gaat de vakdocent graag met de kinderen aan.