Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond. Je voelt je daardoor niet alleen stukken fitter en gezonder, maar je verkleint ook de kans op allerlei (welvaarts)ziekten. Om die reden hebben we voor de kinderen twee uur in de week bewegingsonderwijs en daarnaast zijn er tijdens de pauze en onder lestijd veel mogelijkheden om te sporten. De lessen worden verzorgd door een vakdocent.

 

Drama

De groepen 5 t/m 7 geven jaarlijks een voorstelling voor ouders en andere groepen. Deze voorstelling wordt jaarlijks gemaakt en ingeoefend door een dramadocent. De kinderen krijgen de kans om mee te denken en ideeën van kinderen worden verwerkt in de voorstelling. De voorstelling wordt opgevoerd in onze eigen Anne-Boumazaal.

In groep 8 begeleid de docent de eindmusical in overleg met de leerkrachten van groep 8 en de muziekdocent. De ervaringen opgedaan in voorgaande jaren worden gebruikt om er een spetterende eindmusical van te maken.