Directie

De directie heeft de integrale leiding van de school, waaronder de verantwoordelijkheid voor het:
-operationele management (inclusief de bedrijfsvoering),
-de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid,
-de (volledige) bedrijfsvoering, 
-de onderwijsprogrammering én het leidinggeven.

Door de toezichthoudende rol van het bestuur is de directie de eerstverantwoordelijke voor de (meerjarige) beleidsontwikkeling (onderwijs en bedrijfsvoering) en het operationele management van de school. De directie legt (achteraf) verantwoording af aan het bestuur.